Simply

12 tekstów – auto­rem jest Sim­ply.

MIŁOŚĆ- a Ty w która wierzysz? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 marca 2011, 20:09

Każdy ma jakąś fo­bię - Ja np. boję się mówić: "KOCHAM CIĘ". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2011, 19:25

Bo zaw­sze gdy mi smut­no nie pot­ra­fię sku­pić myśli i zma­teriali­zować ich w jedną sen­sowną myśl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2011, 08:46

Jeśli wie­czność jest tak długa jak "Kocham Cię na zaw­sze" mężczyzn to chy­ba nie boję się starości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2011, 16:32

To ta­kie tan­detne. Z naszej 'miłości' po­zos­tała tyl­ko dob­ra mu­zyka i pa­ra an­ty­roman­tycznych myśli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2011, 20:20

Uczuć nie można podzielić na dob­re i złe. Bo jak uczu­cie ma być złe? Sko­ro is­tnieje to już jest dob­rze. Ale co gdy niesie za sobą złe czy­ny ? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2011, 18:25

A jeśli spy­tają - "Dlacze­go tak dużo niena­wiści?" To od­po­wiedz- "Bo miłości zużyli za dużo, dla ludzi, którzy nie by­li jej warci". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 stycznia 2011, 23:17

Czer­wień - ko­lor is­totnie piękny i zadzi­wiający. Ko­lor ser­ca - Miłości. Ko­lor szat - Męczeństwa. Ko­lor bieliz­ny - ludzi lek­kich obyczajów. To od Ciebie za­leży jak zin­ter­pre­tujesz "Czer­wo­ny". A "Miłość" jak Ty ją in­ter­pre­tujesz ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 stycznia 2011, 22:17

Piękne słowa są tyl­ko wówczas, gdy in­ny­mi słowy nie możesz ich opisać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 stycznia 2011, 16:19

Głupy ! - ale ja wam ro­zumiem. Spuszcza­cie głowy pat­rząc pod no­gi, ale przez to nig­dy nie zo­baczy­cie ja­kie niebo jest piękne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 stycznia 2011, 23:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Simply

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność